NH
Natural Horsemanship

 

Jag har för närvarande gått fem steg i instruktörsutbildning inom NH. Jag håller kliniks, kurser och hjälper till att lösa problem som ofta uppstår när kommunikationen mellan häst och människa inte når fram. Några exempel på problem är att hästen är svårlastad och svår att leda i grimskaft. Hästen blir okontrollerbar under ridning och sparkar när man försöker lyfta fötterna. Jag har också hjälpt hästar som är lättskrämda och har fobier.

Jag hjälper till med att lösa problem, håller kurser och kliniks hemma på gården eller där det passar kunden bäst.

NH är en för hästen naturlig och lättförstådd kommunikation. Genom en god kommunikation kan vi uppnå ett gott ledarskap från människans sida. I förlängningen leder detta till ett ömsesidigt förtroende där människan kan vara lugn och trygg och kan lita på sin häst och hästen kan koppla bort mycket från omgivningen och i stället lugnt vänta på människans signaler. När hästen villigt flyttar sig för människan har hästen accepterat oss som ledare. När häst och människa litar på varandra har vi en god relation med hästen.

Allt för ofta ser jag hästar som helt saknar respekt för människan. Hästen trampar över dem, är totalt ointresserad av vad människan ber om, tittar på eller försöker göra den uppmärksam på. Allt detta bara för att människan varit en för svag ledare. När hästen inte känner tillit till sin ledare börjar den att ta för sig och är snart ledare över människan. Hästen är ett flock- och bytesdjur som har inbördes stark rangordning. Det vanligaste sättet att upprätthålla eller ändra rangordningen sker genom att den ranghögre flyttar på den ranglägre.

När en ranghögre häst tycker att en lägre stående kommit för nära utövar den ett tryck genom att ofta först titta på den andre, sedan öka trycket genom att lägga öronen bakåt och röra sig mot den och sedan ofta göra någon form av utfall tills den ranglägre flyttar sig. När den lägre stående flyttar sig upphör den ranghögre med trycket och lugnet är återställt. Den ranglägre får här vad vi säger en eftergift.

I NH försöker vi att efterlikna hästens egna signaler och efter några övningar räcker det ofta med att vi tittar tydligt på den delen av hästens kropp som vi vill flytta. Vi utövar här ett tryck som genast upphör när hästen flyttar sig. Hästen får här sin eftergift vilket han upplever som behagligt och händelsen läggs i hästens minne som något positivt för att villigt göras om nästa gång och med samma eftergift som ytterligare förstärker hästens känsla till något positivt.

 

 

Är du intresserad av att få en bättre kommunikation med din häst och stärka ditt ledarskap? Vill du ha hjälp med något av ovanstående eller liknande? Kontakta mig!


Islandshästen Solei och Mats tränar koncentration i en underbar miljö

 

 
 

Markträning med Missouri's Great Spirit Join-Up

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Mental uppmjukning

 
1.Jag använder mig av mental uppmjukning före
uppsittning på en unghäst.
2.Jag ber hästen komma till mig.
 
 
3.När hästen kommer till mig...
4.och jag har vunnit hans förtroende...
 
 
5.är det dags att kontrollera om hästen är
mogen att sitta upp på.
6.En av de allra första uppsittningarna på en unghäst.
 

 

Lastning av häst

 
 
1. Denna hästen var tidigare ibland omöjlig att lasta.
2.Efter att jag och Elin har tränat kan hon nu lasta
sin häst utan problem.
   
   
3.Genom att driva på och visa vägen bestämt
går hästen rakt in i transporten.
4.Elin kan sen själv bestämma om hon vill att hästen
ska stanna kvar eller backa ut.
   
   
5.Elin har verkligen anledning att se nöjd ut!